language: EN / DE / SR

Pretežna delatnost advokatske kancelarije Vučković jesu sudski i vansudski postupci za naknadu štete prilikom saobraćajnih nezgoda.

Takođe, postupci ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, zastupljeni su u radu kancelarije. Nadalje, zastupamo naše klijente pred sudovima i državnim organima u oblasti krivičnog prava (pretežno krivična dela iz oblasti saobraćaja).

U oblasti privrednog prava, vršimo registraciju domaćih, mešovitih i stranih preduzeća, kao i zastupanje klijenata pred Trgovinskim sudovima.

Advokatska kancelarija Vučković

Futoška 31
21000 Novi Sad
Srbija
tel/fax: + 381 21 540 427
+ 381 21 540 428
e-mail: office@law-vuckovic.rs
web: www.law-vuckovic.rs

Law Vučković 2006.